Likwidacja miejsc nieopłaconych

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Śremie w oparciu o Ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23 z 2000 r., poz. 295 ze zmianami) informuje o planowanej likwidacji grobów, za które nie została uiszczona opłata prolongacyjna. Miejsca zostaną przeznaczone do ponownego chowania. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 7 w/w Ustawy … [Czytaj więcej..]

Segregacja

Na terenie Cmentarza Komunalnego została wprowadzona segregacja odpadów. Przy każdym punkcie gromadzenia odpadów zostały ustawione odpowiednio opisane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu BIO, pet i szkło a także mniejsze 240 l pojemniki na wkłady. Do pojemników oznaczonych napisem „Odpady ulegające biodegradacji” wrzucać należy: Kwiaty żywe (nie sztuczne) bez ozdobnych folii, szarf i wstążek, Zwiędłe … [Czytaj więcej..]