Nisze w kolumbariach – specjalne miejsca na pochówek urny.

W Polsce co roku wzrasta ilość kremacji, co za tym idzie rośnie liczba urn chowanych na cmentarzach. Kolumbaria, czyli budowle z niszami (wnękami) na urny, wchodzą w krajobraz cmentarzy w całej Polsce. Wraz z budową nowej części Cmentarza Komunalnego w Śremie, takie obiekty powstały także i na Naszej nekropolii.

Zgodnie z uchwałą nr 302/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie nisze podlegają rezerwacji „za życia” . Koszt wykupu niszy (przeznaczonej max na 4 urny) wynosi 4 320 zł brutto. Opłatę wnosi się bezterminowo. W w/w kwocie wliczona jest granitowa płyta zamykająca niszę.

Przy podjęciu decyzji o kremacji i pochówku w urnie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości wykupienia niszy.