Opłaty

Na podstawie Uchwały nr 408/137/2000 Zarządu Miejskiego w Śremie z dnia 29 grudnia 2000 roku

 

 1. Za miejsce pod groby ziemne na okres 20 lat:
  1. Pojedyncze
   • dla dzieci do lat 780,00 zł
   • dla pozostałych100,00 zł
  2. Podwójne250,00 zł
  3. Potrójne300,00 zł
  4. Poczwórne400,00 zł
 2. Za miejsce pod grobowce na okres 99 lat:
  1. Pojedyncze800,00 zł
  2. Podwójne1 200,00 zł
  3. Potrójne2 200,00 zł
  4. Poczwórne3 500,00 zł
 3. Za budowę nagrobka:
  1. Pojedynczego80,00 zł
  2. Podwójnego140,00 zł
  3. Potrójnego250,00 zł
  4. Poczwórnego400,00 zł

 

Na podstawie Zarządzenia nr 320/08 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2008 roku oraz Zarządzenia nr 130/2012 Burmistrza Śremu z dnia 26 października 2012 roku

 

Ustala się opłaty za:

 

 1. Utrzymanie cmentarza (przy pochówku osoby dorosłej)370,00 zł
 2. Utrzymanie cmentarza (przy pochówku dzieci do lat 7)185,00 zł
 3. Przechowanie zwłok w chłodni30,00 zł / doba
 4. Wjazd na teren cmentarza komunalnego - dziennie30,00 zł

  Opłata za wjazd na teren cmentarza nie jest pobierana od osób:
  • niepełnosprawnych wjeżdżających na cmentarz,
  • kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  • kierujących pojazdami odbierającymi odpady z cmentarza,
  • wykonujących na terenie cmentarza roboty zlecone przez gminę Śrem.
 5. Przy obsłudze pogrzebów po godz. 16:00 oraz w święta i dni wolne od pracy nalicza się dodatek w wysokości 50% opłat wymienionych w pkt 1 i 2.
 6. Opłaty pobierane za usługi cmentarne stanowią dochód gminy Śrem.