Regulamin Cmentarza Komunalnego w Śremie

Załącznik do uchwały nr 159/XV/99 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 1999 r.

 

Zarządcą Cmentarza Komunalnego w Śremie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowej 6, tel. 061 28 30 511, 502 614 746.

 

 1. Cmentarz Komunalny otwarty jest w okresach od 1.04. do 15.09 w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz od 16.09 do 31.03 w godzinach od 7:00 do 16:00. Nie dotyczy 1 i 2 listopada oraz 15 sierpnia.
 2. Biuro Cmentarza znajduje się w Domu Przedpogrzebowym i czynne jest w dni robocze w godz. 8:00 do 16:00.
 3. Przyjmowanie zwłok do Domu Przedpogrzebowego odbywa się przez całą dobę po uzgodnieniu terminu z zarządcą cmentarza.
 4. Opłaty za usługi pogrzebowe i cmentarne przyjmowane są przez zarządcę cmentarza.
 5. Wykonywanie usług pogrzebowych oraz cmentarnych bez zgody kierownika cmentarza jest zabronione.
 6. Postawienie nagrobka na Cmentarzu Komunalnym wymaga zgody zarządcy cmentarza i odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. Zagospodarowanie terenu wokół grobu (wykonanie nasadzeń, ustawienie ławki, itp.) oraz wszelkie inne prace wykonywane na terenie cmentarza wymagają zgody kierownika cmentarza.
 8. Poruszanie się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi bez uzyskania zgody kierownika cmentarza jest zabronione.
 9. Zabranie się na terenie cmentarza:
  • jazdy rowerami,
  • wprowadzania psów,
  • zrywania i niszczenia zieleni,
  • wyrzucania śmieci w miejsca inne niż do tego celu przeznaczone (kontenery i pojemniki na śmieci),
  • pozostawiania otwartych kranów z wodą.
 10. Groby nieopłacane w ustalonych terminach (co 20 lat) będą przeznaczone do ponownego chowania. Opłatę przyjmuje zarządca Cmentarza.