Groby nieopłacone

Na tablicy informacyjnej na cmentarzu pojawił się wykaz grobów, których opłata straciła ważność w 2017 roku. Wykaz grobów dostępny jest także na stronie internetowej cmentarza. Aktualizacja danych wykazu odbywa się raz na miesiąc. V_Wykaz do gabloty_22_05_2018