KOMUNIKAT

Niżej zamieszczamy komunikat Burmistrza Śremu, Pana Adama Lewandowskiego, mówiący o ilości osób mogących uczestniczyć w pogrzebie na terenie Cmentarza Komunalnego.

Komunikat_25_03_2020