Komunikat

Z dniem 11 września br. zostaje otwarta kaplica w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Śremie.

W związku z pandemią obowiązują niżej wymienione obostrzenia:

– na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników pogrzebu,

– obowiązuje zasada: 1,5 metra dystansu albo obowiązek zakrywania ust i nosa,

–  w świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,

– jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa ( z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny).

Prosimy przestrzegać w/w zasad.