Segregujmy odpady również na cmentarzu.

Pojemniki na odpady na cmentarzu komunalnym zostały dziś odpowiednio oznakowane. Na każdym placu gromadzenia odpadów mamy pojemnik na:
– puste wkłady ze zniczy
– odpady ulegające biodegradacji
– szkło bezbarwne
– PET

Wszystkie pozostałe odpady wyrzucamy do pojemnika oznaczonego logiem PGK.
Zachęcamy do segregowania odpadów zgodnie z instrukcjami na pojemnikach. Dbajmy o środowisko także na cmentarzu!