Śremski Spacer Historyczny

Śremskie Spacery Historyczne to cykl spotkań organizowanych przez historyka Pana Zdzisława Żeleźnego, mający na celu zapoznanie uczestników spaceru z odwiedzanym miejscem, jego przeszłością, ciekawymi historiami . Tym razem spacer odbył się na Cmentarzu Komunalnym. We współpracy z Panem Markiem Stasiakiem oraz zarządcą cmentarza Panią Dominiką Szewczyk-Wiśniewska, wspominano Powstańców Wielkopolskich spoczywających na cmentarzu a także lokalnych społeczników, artystów etc. Nie obyło się bez wspomnień uczestników spaceru, którzy opowiadali historie związane z Powstańcami. To był naprawdę piękny spacer…

Dziękuję Pani Katarzynie Baksalary za zdjęcia.