Wykaz grobów nieopłaconych.

Informujemy, że w gablocie informacyjnej Cmentarza Komunalnego w Śremie oraz na stronie internetowej nekropolii zamieściliśmy aktualny wykaz grobów, których ważność opłaty skończyła się w poprzednim, 2021 roku. Na grobach ujętych w wykazie umieściliśmy informacje przypominające o opłacie.