Miejsce spoczynku Powstańca Wielkopolskiego, ŚP Stanisława Waldowskiego

W maju 2019 roku, na miejscu spoczynku Powstańca Wielkopolskiego, Stanisława Waldowskiego, zamontowano nagrobek. Płyta jest oznakowana emblematem powstańczym. Prace wykonał Zakład Kamieniarski Mirosława Gano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Śremie.