Opłaty

Na podstawie Uchwały nr 408/137/2000 Zarządu Miejskiego w Śremie z dnia 29 grudnia 2000 roku

1. Za miejsce pod groby ziemne na okres 20 lat:
    Pojedyncze
    – dla dzieci do lat 7                  80,00 zł
    – dla pozostałych                   100,00 zł
    Podwójne                                250,00 zł
    Potrójne                                  300,00 zł
    Poczwórne                              400,00 zł

2. Za miejsce pod grobowce na okres 99 lat:
    Pojedyncze                              800,00 zł
    Podwójne                              1 200,00 zł
    Potrójne                                2 200,00 zł
    Poczwórne                            3 500,00 zł

3. Za budowę nagrobka:
    Pojedynczego                             80,00 zł
    Podwójnego                              140,00 zł
    Potrójnego                                250,00 zł
    Poczwórnego                            400,00 zł

Na podstawie Zarządzenia nr 320/08 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2008 roku oraz Zarządzenia nr 130/2012 Burmistrza Śremu z dnia 26 października 2012 roku

    Ustala się opłaty za:

    1. Utrzymanie cmentarza (przy pochówku osoby dorosłej)                   370,00 zł
    2. Utrzymanie cmentarza (przy pochówku dzieci do lat 7)                    185,00 zł
    3. Przechowanie zwłok w chłodni                                                   30,00 zł / doba
    4. Wjazd na teren cmentarza komunalnego – dziennie                            30,00 zł

    5. Przy obsłudze pogrzebów po godz. 16:00 oraz w święta i dni wolne od pracy
         nalicza się dodatek w wysokości 50% opłat wymienionych w pkt 1 i 2.
    6. Opłaty pobierane za usługi cmentarne stanowią dochód gminy Śrem.

    Opłata za wjazd na teren cmentarza nie jest pobierana od osób:
    – niepełnosprawnych wjeżdżających na cmentarz,
    – kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
    – kierujących pojazdami odbierającymi odpady z cmentarza,
    – wykonujących na terenie cmentarza roboty zlecone przez gminę Śrem.

 

WPŁATY POPRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ

 

Istnieje możliwość ponowienia opłaty za grób przez internet.  Zanim jednak zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie, prosimy o telefon (502 614 746) w celu uzyskania indywidualnego tytułu wpłaty. Dzięki temu łatwo zidentyfikujemy wpłatę i przypiszemy ją do konkretnego grobu.

Opłaty prosimy wnosić na poniższe dane: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem. Nr konta : 85 1090 1405 0000 0000 4001 1590 Bank BZ WBK  Oddział Śrem.

Po otrzymaniu przelewu wystawiamy fakturę za ponowienie opłaty za grób i wysyłamy ją pod wskazany adres.