Opłaty

Na podstawie Uchwały nr 303/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 roku ( kwoty netto)

1. Za miejsce pod groby ziemne na okres 20 lat:
    Pojedyncze
    – dla dzieci do lat 6                300,00 zł
    – dla pozostałych                   500,00 zł
    Podwójne                                800,00 zł
    Potrójne                               1 200,00 zł
    Poczwórne                          1 500,00 zł

2. Za miejsce pod grób ziemny, pojedynczy urnowy 2 000,00 zł

3. Za miejsce pod grób murowany :
    Pojedyncze                           4 000,00 zł
    Pojedynczy urnowy            1 800,00 zł
    Podwójny                             8 000,00 zł

4. Za niszę w ścianie urnowej kolumbarium  4 000,00 zł

5. Za miejsce w niszy urnowej kolumbarium 1 800,00 zł

6. Za nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka (ustawienie, wymiana, usunięcie) 200,00 zł

7. Za przechowanie zwłok/szczątków ludzkich w chłodni 50,00 zł (za każdą rozpoczętą dobę)

8. Za wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza 50,00 zł

  • pobierana jest dziennie bez względu na ilość wjazdów, za każdy pojazd oddzielnie,
  • nie jest pobierana od osób niepełnosprawnych ruchowo, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, kierujących pojazdami odbierającymi odpady z cmentarza, wykonujących prace związane z zarządzaniem cmentarzem.

9. Za nadzór (w tym wytyczenie miejsca grzebalnego, sprawdzenie prawidłowości wykopania grobu) oraz czynności kancelaryjno-administracyjne i terenowe zarządcy związane z pochówkiem, dochówkiem lub ekshumacją 250,00 zł

10. Za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu w tym: korzystanie z ujęć wody, wywozu nieczystości stałych, energia elektryczna 250,00 zł

11. Za udostępnienie Domu Przedpogrzebowego dla jednej ceremonii pogrzebowej 200,00 zł

Przy obsłudze pogrzebów po godz. 15:00 oraz w święta i dni ustawowo wolne od pracy, do opłat wymienionych w punkcie 9 i 11 dolicza się dodatek w wysokości 50%.

Opłaty wymienione w punkcie 9 i 10 są opłatami eksploatacyjnymi i pobierane są przy każdym pochówku, dochówku oraz ekshumacji.

  

WPŁATY POPRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ

Istnieje możliwość ponowienia opłaty za grób przez internet.  Zanim jednak zdecydują się Państwo na takie rozwiązanie, prosimy o telefon (577 112 447) w celu uzyskania indywidualnego tytułu wpłaty. Dzięki temu łatwo zidentyfikujemy wpłatę i przypiszemy ją do konkretnego grobu.

Opłaty prosimy wnosić na poniższe dane: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem. Nr konta : 85 1090 1405 0000 0000 4001 1590 Bank BZ WBK  Oddział Śrem.

Po otrzymaniu przelewu wystawiamy fakturę za ponowienie opłaty za grób i wysyłamy ją pod wskazany adres.