Segregacja

Na terenie Cmentarza Komunalnego została wprowadzona segregacja odpadów.

Przy każdym punkcie gromadzenia odpadów zostały ustawione odpowiednio opisane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu BIO, pet i szkło a także mniejsze 240 l pojemniki na wkłady.

Do pojemników oznaczonych napisem „Odpady ulegające biodegradacji” wrzucać należy:

  • Kwiaty żywe (nie sztuczne) bez ozdobnych folii, szarf i wstążek,
  • Zwiędłe kwiaty doniczkowe (bez doniczek).

Do pojemników oznaczonych napisem „Odpady typu PET” wrzucać należy:

  • Elementy zniczy wykonane z twardego plastiku (różne ozdoby, podstawy i nakładki),
  • Doniczki po żywych kwiatach,
  • Plastikowe podstawki, wazony itp.

Do pojemników oznaczonych napisem „Szkło” wrzucać należy:

  • Szklane, przeźroczyste znicze, nie zabrudzone woskiem,
  • Innego rodzaju szkło białe (np. wazony).

Do pojemników oznaczonych napisem „Wkłady do zniczy” wrzucać należy puste wkłady od zniczy, bez reklamówek, woreczków itp.

Wszystkie inne, nie wymienione wyżej odpady (sztuczne elementy wieńcy czy stroików) wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane !!!

 

Dodatkowych odpowiedzi na Państwa pytania udzieli pracownik biura.

Zachęcamy Państwa do segregowania odpadów.