Ważna informacja

Urząd Miejski w Śremie informuje, że do czasu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Śremie, Gmina nie dysponuje wolnymi miejscami pod groby murowane w granicach istniejącego cmentarza.