Wykaz grobów nieopłaconych

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Śremie w oparciu o Ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz.1473) informuje o planowanej likwidacji grobów, których ważność opłaty minęła w 2019 roku.  Miejsca zostaną przeznaczone do ponownego chowania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 7 w/w Ustawy „Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok”.

Szczegółowych informacji udziela pracownik administracyjny cmentarza, telefon kontaktowy 502 614 746. Wykaz grobów aktualizowany jest w gablocie i na stronie internetowej cmentarza raz na trzy miesiące.

II_Wykaz_kwiecień 2020