Wykaz grobów nieopłaconych_aktualizacja po I kwartale 2021 r.

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Śremie przekazuje do wiadomości wykaz grobów, których opłata straciła ważność w 2020 roku. 

Zgodnie z art. 7 pkt 8 Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie, jeżeli w terminie 12 miesięcy od daty utraty ważności opłaty, nie zostanie uiszczona opłata prolongacyjna, grób może zostać zlikwidowany a miejsce udostępnione do pochówku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 7 w/w Ustawy „Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok”.

Szczegółowych informacji udziela pracownik administracyjny cmentarza, telefon kontaktowy 502 614 746.

Wykaz grobów aktualizowany jest w gablocie ogłoszeniowej cmentarza i na stronie internetowej cmentarza raz na trzy miesiące.